Mange har forsikringsdekning som omfatter rettshjelpsforsikring.

En slik forsikring er ofte inkludert i andre forsikringer som eksempelvis innboforsikring, villaforsikring eller bilforsikring.

Normalt dekker forsikringen opp til kr. 100 000,- etter fradrag av egenandel på normalt kr. 4000,- pluss 20 % av overskytende.