Fri rettshjelp er en støtteordning med formål å sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning for dem.

Denne ordningen gjelder for visse sakstyper og det er en forutsetning at man har inntekt under visse grenser.

For enslige er inntektsgrensen for tiden kr. 246 000,-, for samboende eller gifte kr. 369 000,- og det er en formuesgrense på kr. 100 000,-.
Les mer på http://www.justissekretariatene.no/nb/Innhold/rettshjelp/