Gratis advokat er for de som gjerne vil vite mer om gratis advokatbistand. Fri juridisk bistand ytes i spesielle tilfeller.

Noen advokater tilbyr gratis konsultasjon på inntil en halv time. Hvis du får tilbud om dette, så bør du forberede deg godt.

Her vil du få mer informasjon om hva som kreves for å få gratis advokathjelp. Hvis du er medlem av en fagforening, så kan det hende at du får fri rettshjelp.

Gratis advokat er også et tiltak som det offentlige tilbyr til personer som ikke har råd til advokat. Det enkleste er å kontakte en advokat for å få vurdert din sak, om den faller innenfor grensene til fri rettshjelp eller andre ordninger.

Du har krav på gratis advokat i alvorlige saker. Alt avhenger av din økonomiske situasjon.

Du kan få hjelp til en sak som ender i en rettssak. Du kan få hjelp av advokaten til å skrive en klage og kommunikasjon med motparten.

Du kan også bli fritatt fra å betale rettsgebyr. Du kan slippe utgifter til oversettelser, meddommere, skjønnsmenn, vitner eller sakkyndige.

Kontakt advokat Ala’i for mer informasjon.

gratis advokat