Gratis advokat er for de som gjerne vil vite mer om gratis advokatbistand. Fri juridisk bistand ytes i spesielle tilfeller.

Noen advokater tilbyr gratis konsultasjon på inntil en halv time. Hvis du får tilbud om dette, så bør du forberede deg godt.

>> Les mer om hvordan du forbereder deg til et møte med en advokat

Her vil du få mer informasjon om hva som kreves for å få gratis advokathjelp. Hvis du er medlem av en fagforening, så kan det hende at du får fri rettshjelp.

Gratis advokat er også et tiltak som det offentlige tilbyr til personer som ikke har råd til advokat. Det enkleste er å kontakte en advokat for å få vurdert din sak, om den faller innenfor grensene til fri rettshjelp eller andre ordninger.

Kontakt advokat Ala’i for mer informasjon.

gratis advokat